Şematik Gösterim

Özellerikleri:

Betonarme Taban = Çelik hasır ile güçlendirilmiştir.

Havuz duvarları = Lego gibi dizilen strofor tuğlaların içine 10'luk demir donatı döşendikten sonra C25 beton dökülür.

Liner kaplama = Tuğlaların en üstüne havuz çevresine çepeçevre liner çerçevesi monte edilir ve liner membran monte edilir.

Makina dairesi = Havuz içindeki emiş ve geri dolum ünitelerinin  Filtre - pompa grubuna bağlantısı yapılarak sistem devreye alınır.

Fiyatı:

EURO